• De nieuwsbrieven 37 en 38 zijn aan de leden gestuu30 MAART 2019

    Er zijn weer twee nieuwsbrieven aan de leden gestuurd. Nummer 37 gaat over de Katholieke Plattelandsjongeren (KPJ) van De Rips periode 1966-2015. Nieuwsbrief 38 gaat over elektro-bedrijf en wink Lees verder »